Administratortreff

  • Dato:
  • Kategorier:

Helga 28.–29. oktober inviterer Wikimedia Noreg alle administratorar og fadrar på Wikimedia-prosjekta på bokmål, nynorsk og nordsamisk til samling på Sentralen i Oslo.

Vi har sendt ut e-postinvitasjon til alle administratorar og fadrar. Wikimedia Noreg dekkjer opphald og reisekostnader for alle som deltek. Les om treffet.