Årsmøte Wikimedia Norge

  • Dato:
  • Sted: Trondheim

Årsmøte til Wikimedia Norge avholdes lørdag 25. mars 2017 i Trondheimn på Work-work. Mer info kommer!