Foto- og skrivekonkurranse: Wiki Loves Monuments 2020

  • Dato:
I september 2020 går foto- og skrivekonkurransen Wiki Loves Monuments 2020 av stabelen!
Konkurransen handler om å ta bilder eller skrive artikler om  kulturminner. En oversikt over alle gyldige kulturminner til fotokonkurransen kan finnes på Kulturminnesøk fra Riksantikvaren, som også har et kartverktøy for å finne kulturminner i nærheten. Wiki Loves Monuments ble først arrangert i Nederland i 2010. I 2012 ble den global med 35 deltakerland fra hele verden. Wikimedia Norge arrangerer den norske delen av konkurransen for tiende gang i  2020. 

Lenke til  egen konkurranseside kommer!