Historien om Bodil Biørn: et forfulgt folk, historikernes makt og digitaliseringens muligheter

Historien har ofte blitt skrevet av og for menn. Det gjenspeiles i arkiver, i historiebøker, og på Wikipedia. Hvorfor er det viktig å gjøre kildematerialet med kvinners perspektiv på historien tilgjengelig? Kan arkiver få nytt liv ved å bli digitalisert og delt på Wikipedia? Denne ettermiddagen inviterer vi alle til å bli bedre kjent med misjonæren, sykepleieren og jordmoren Bodil Biørn. Hun hadde sitt virke i Det osmanske riket og Armenia, og arkivmateriale hun har etterlatt seg finnes i Arkivverket.

Arrangementet er gratis og åpent for alle Velkommen! Lenke til facebook-event

Program
16:30-17:00: Enkel servering i foajeen i Riksarkivbygningen.

17:00:
Velkommen ved Astrid Carlsen, daglig leder i Wikimedia Norge.
Per Kristian Ottersland, arkivar i Arkivverket: Arkivet etter Kvinnelige Misjonsarbeidere.
Inger Marie Okkenhaug, professor i historie ved Høgskulen i Volda: “Kvinnelige misjonsarbeidere, Bodil Biørn og armenerne, 1922–1925”.

17:50-18:00: Pause

18:00:
Davit Saroyan, frivillig i Wikimedia Armenia: “Gender gap on Wikipedia and the Bodil Biørn project”.
Tone Irene Brekke, postdoktor, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo: «Å falle ut av historien og skrive seg inn: kvinners tekstlige synliggjøringsprosjekter».