Márkomeannu-festivalen

  • Dato:
  • Sted: Márkomeannu

Márkomeannu er en samisk kultur- og musikkfestival som arrangeres i grenseområdet mellom Skånland kommune i Troms og Evenes kommune i Nordland i slutten av juli hvert år. Festivalen ønsker å fremme markasamisk kultur samtidig som den ønsker å være en kulturaktør for hele Sápmi.

Programmet til Márkomeannu

Wikimedia Norge deltar sammen med Nordland Fylkesbibliotek som står for festivalbiblioteket.

Fredag kl 13.00-14.00 har vi et eget arrangement og da er du invitert til et skriveverksted på Wikipedia i festivalbiblioteket. Alle kan bidra på Wikipedia og alt innholdet der er delt under en fri lisens, som betyr at det fritt kan gjenbrukes av alle. På kurset vil du lære hvordan du kan bidra til kunnskapsdugnaden Wikipedia. Det er 15 plasser tilgjengelig på kurset. Det er ingen påmelding i forkant, men førstemann til mølla.