Samisk og uralsk skrivekonkurranse på Wikipedia

  • Dato:

I februar måned arrangerer Wikimedia Norge en samisk og uralsk skrivekonkurranse på Wikipedia som del av FN sitt år for urfolksspråk.

Konkurranseinfo finner du på denne siden