Skrivekonkurranse om samiske emner i oktober

  • Dato:

Bedre dekning av samiske emner er månedens konkurranse for oktober. 2019 er FN sitt år for urfolksspråk. Wikimedia Norge er Civil Society Partner med UNESCO i markeringen av urfolksspråkåret og har også mottatt støtte fra UNESCO Norge til å markere dette året og arbeidet med samiske språk. I oktober arrangerer Sametinget sin offisielle markering av språkåret, med en egen språkuke og vi arrangerer en månedens konkurranse for å bedre dekningen av samiske emner på Wikipedia og Wikidata.

Utvidelse av aktuelle artikler her på Wikipedia bokmål og riksmål (no:wp), på nynorsk (nn:wp) og på nordsamisk (se:wp) er med i konkurransen, og teller likt. Den 29. september arrangeres en Wikidata-workshop på Samisk hus i Oslo hvor man gjerne kan få hjelp til bidrag til denne konkurransen. Redigeringer på Wikidata telles også med i konkurransen.

Påmelding til konkurransen på denne siden