Wikimedia Diversity Conference

Wikimedias visjon er å gi hver enkelt person fri tilgang til å bidra til summen av all menneskelig kunnskap, og den fungerer som en motivasjon til å gjøre inkluderende tiltak for å forbedre kvaliteten på våre prosjekter og for å opprettholde og utvide vårt frivillige miljø og våre samarbeidspartnere. Med disse verdiene til grunn, finner vi inspirasjon til å gjøre Wikipedia- og Wikimediaprosjekter inkulderende for et bredt spekter av individer og frivillige, bakgrunner og kunnskap. Og vi veit det er mye som gjenstår å gjøres.

Wikimedia Sverige inviterer til en  konferansen om mangfold som skal være et tematisk rom for Wikimedianere til å diskutere og dele innsikt og erfaringer fra ulike initiativ. Hva har vi lært fra inkluderende tiltak som har blitt gjennomført verden over for å øke mangfoldet i Wikimedia-prosjektene?Hvordan kan denne (kollektive) kunnskapen guide videre handlinger og tiltak?

Påmelding her