Wikimedia Norge på Riddu Riđđu

  • Dato:

Wikimedia Norge deltar på Riddu Riđđu med markedsbod. Kom og snakk med oss og vi kan vise deg hvordan du kan skrive en biografiartikkel om din favorittartist på Wikipedia.