Wikistipend 2017

  • Dato:

Wikistipend er stipend som deles ut av Wikimedia Norge. Alle bidragsytere til de ulike Wikimedia-prosjektene kan søke om et stipend. Maks søkesum er kr 8 000,- Stipendet skal brukes til å gjennomføre aktiviteter som støtter opp om ett eller flere av Wikimedia-prosjektene. For 2017 vil det være to søknadsfrister: 15. februar og 15. september.

 

Søk her!