Wikistipend fra Wikimedia Norge

  • Dato:

Wikistipend er stipend som deles ut av Wikimedia Norge. Vi håper mange vil søke! For 2017 vil det være to søknadsfrister: 15. februar og 15. september.

Alle bidragsytere til de ulike Wikimedia-prosjektene kan søke om et stipend. Maks søkesum er kr 8 000,- Stipendet skal brukes til å gjennomføre aktiviteter som støtter opp om ett eller flere av wikimedia-prosjektene. Eksempler på prosjekter man kan søke om støtte til kan være:

  • Støtte til å delta på relevante konferanser, som ulike hackathons og Wikimania
  • Utgifter knyttet til fotosafari
  • Gjennomføring av skriveverksteder eller omvisninger for wikipedianere
  • Reiseutgifter for å besøke arkiv, museum, bibliotek eller andre institusjoner
  • Utgifter til andre aktiviteter som bidrar til innhold på Wikimedia-prosjektene

Har du spørsmål? Kontakt astrid@wikimedia.no