Wikitreff på Litteraturhuset i Oslo

Velkommen til Wikitreff i Kjelleren på Litteraturhuset:

Wikipedia inneholder mange typer tekster; noen banale, noen misvisende, noen ujevne og noen glitrende. Hva er det som kjennetegner de beste artiklene og de beste prosessene? Wikipedias samarbeidsprosjekt Kandidatsider innebærer både et krevende, kritisk blikk på artikler, og et samarbeid om å gjøre artikler bedre. Begge deler er en del av Wikipedias egenart. Morten Olsen Haugen (f. 1966), som er bibliotekar, faglitterær forfatter, litteraturkritiker óg erfaren bidragsyter på Wikipedia, innleder.

Arrangementet er gratis og åpent. Som ved foregående arrangement blir det baguetter, kaffe/te/mineralvann, mens eventuell mat og drikke under den påfølgende sosiale samlingen må den enkelte selv dekke.

Bidragsytere på Wikipedia, og andre som ønsker innsyn i hvor Wikipedias bidragsytere tenker og arbeider, er hjertelig velkommen.

Påmelding på denne siden, eller bare møt opp!

Lenke til Litteraturhuset sin annonsering av arrangementet