Wikitreff på Litteraturhuset i Oslo

Frivillige bidragsytere arrangerer et fysisk wikitreff på Litteraturhuset i Oslo.

Mer info finnes her.