Wikitreff på Litteraturhuset med Ruth Vatvedt Fjeld

  • Dato:
  • Kategorier:

Vi bruker språket til å formidle følelser, verdier, ideer og ikke minst kunnskap. Wikipedia er en enorm kunnskapsbase der hvem som helst kan bidra. Derfor kan det være betimelig å spørre seg hva språket vi bruker har å si for hvordan kunnskapen blir formidlet? For selv om vi etterstreber å skrive så nøytralt som mulig i et nettleksikon, kommer vi ikke unna at Wikipedia har sine utfordringer når det kommer til kjønnsbalansen. Det skrives sjeldnere om kvinner og ofte omtales de på en litt annen måte.

Wikimedia Norge har invitert Ruth Vatvedt Fjeld, som i tillegg til å være over middels interessert i banning er professor i leksikografi og opptatt av hvordan språket kan medvirke til å bevare et skjevt kjønnsrollemønster. Hun kommer til Litteraturhuset for å dele av egne erfaringer og gi sine perspektiver på kjønnsbalansen på Wikipedia.

Arrangementet er gratis og åpent for alle! Velkommen! Lenke til facebook-event