Skip to main content

Samarbeid med oss

Wikimedia Noreg ser alltid etter samarbeidspartnarar til spanande prosjekt som er relatert til fri kunnskap generelt, og Wikipedia og dei andre Wikimedia-prosjekta spesielt. Om du eller institusjonen/organisasjonen din har ein idé eller eit prosjektforslag du/de ynskjer å samarbeide med oss om, er du hjarteleg velkomen til å ta kontakt.

Vi jobbar saman med arkiv, museum og bibliotek, statlege direktorat og råd, høgskuler, universitet, ulike nettverk og … mange fleir. Vi har store prosjekt som strekk seg over år og samarbeid som er mindre. Om du har ein idé vil vi i alle tilfelle gjerne høyre frå deg!

Noko av det vi gjerne samarbeider om er å:

  • formidla kontakt mellom institusjonar, tilsette og friviljuge bidragsytarar
  • halda opplæring i wiki-redigering
  • bistå institusjonar med tips og kunnskap om korleis dei kan dela samlingar (foto, tekst, data) under fri lisens
  • gjennomføra tiltak for at samlingar, til dømes innan kulturarv, kan bli teke i bruk av dei ulike Wikimedia-prosjekta
  • organisera omvisningar og skriveverkstadar saman med kulturinstitusjonar
  • bistå med å finna fram til flinke huswikipedianarar
  • arrangera skrive- og fotokonkuransar
  • halda føredrag om Wikimedia-prosjekt og korleis dei kan nyttast til å spreia kunnskap
  • arrangera seminar om fri kunnskap

Årleg arrangerer vi blant anna desse tinga saman med andre samarbeidspartnarar:

Me i Wikimedia Noreg jobbar saman med friviljuge i prosjekta våre. Som friviljug kan du hjelpe oss med mykje! Opplæring i wiki-redigering, hjelpa til med konkurransar og wikitreff eller hjelpa til med ulike støtteordningar, som til dømes wikistipend, som me deler ut to gongar i året. Har du kompetanse som du tenker er nyttig og vil dela han med oss, ta gjerne kontakt! Eller ta kontakt med oss om du har ein idé du tenker vi kan hjelpa deg med å sparka i gang!