Skip to main content

Bli medlem

Wikimedia Noreg er ein medlemsorganisasjon. Du kan enkelt melda deg inn i Wikimedia Noreg og vera med på å støtta vårt arbeid ved å fylla inn skjemaet under! Medlemsavgifta er 200 / 100 kr per år.

Medlemmer får jamleg nyhetsbrev om arrangement, konkurransar og ulike støtteordningar me tilbyr, og medlemmer har stemmerett ved årsmøte.

Medlem eller ei: Me kan dekke reiseutgifter til arrangement, og me kan låna ut kamera og anna teknisk utstyr til bidragsytarar. Om du ynskjer fotokreditering til eit arrangement, eller premiar til wikikonkurransar, så hjelper me gjerne med det. Me hjelper gjerne til med å arrangera wikitreff over heile landet eller formidla kontakt mellom bidragsytarar og institusjonar. Ta kontakt med oss!

Meld deg inn

Felt merka med * må fyllast ut.

Namn *

E-post *

Medlemskapstype *

Vanleg medlemskap kostar 200,- pr. år, mens rabattert medlemskap er på 100,- pr. år, og gjeld skuleelevar, studentar, pensjonistar o.l.

Eg betalar med Vipps *

Skann koden nedanfor med Vipps-appen din, eller betal til 10386 – Wikimedia Norge.

Eg ynskjer betalingsinformasjon *

Adresse

Postnummer

Poststad