Skip to main content

Bli medlem

Wikimedia Noreg er ein medlemsorganisasjon. Du kan enkelt melda deg inn i Wikimedia Noreg og vera med på å støtta opp om våre prosjekt ved å fylla inn skjemaet under! Medlemsavgifta er 200 / 100 kr per år.

Medlemmer får jamleg informasjon om arrangement, konkurransar og ulike støtteordningar me tilbyr og har stemmerett ved årsmøte.

Medlem eller ei: Me kan låna ut gratis lokale i Frivillighetshuset på Tøyen, og me kan låna ut kamera og anna teknisk utstyr til bidragsytarar. Om du ynskjer fotokreditering til eit arrangement, eller premiar til wikikonkurransar, så hjelper me gjerne med det. Me hjelper gjerne til med å arrangera wikitreff over heile landet eller formidla kontakt mellom bidragsytarar og institusjonar. Ta kontakt med oss!

Meld deg inn

Felt merka med * må fyllast ut.

Namn *

E-post *

Medlemskapstype *

Vanleg medlemskap kostar 200,- pr. år, mens rabattert medlemskap er på 100,- pr. år, og gjeld skuleelevar, studentar, pensjonistar o.l.

Eg ynskjer betalingsinformasjon *

Adresse

Postnummer

Poststad

Eg betalar med Vipps *