Skip to main content

Støtt oss

Wikimedia Noreg er ein friviljug organisasjon som jobbar for at kunnskapen til alle skal bli fritt tilgjengeleg på Wikipedia og dei andre Wikimedia-prosjekta. Vi gjer dette ved å støtte opp om dei friviljuge bidragsytarane, samarbeide med institusjonar og drive kursverksemd.

Takk for at du vil vere med på å støtte arbeidet vårt!

Medlemmar får jamleg nyhendebrev om arrangement, konkurransar og ulike stønadsordningar vi tilbyr, og har røysterett ved årsmøtet vårt.

  Bli medlem i Wikimedia Norge

  Hvilken medlemskontingent vil du betale?

  Standardkontingenten er på kr. 200, men de som føler de har behov for det kan velge å betale kr. 100 i stedet.

  Hvordan ønsker du å betale?

  Fornavn

  Etternavn

  Telefonnummer

  Epostadresse

  Gi en gave til Wikimedia Norge

  Ønsker du å gi en månedlig gave (AvtaleGiro)?

  Hvordan ønsker du å betale?

  Hvor mye ønsker du å gi?

  Telefonnummer

  Epostadresse

  Når du trykker «Neste» blir du sendt videre til Solidus' nettsider, som tar seg av betalingen på vegne av Wikimedia Norge.