Skip to main content

Støtt Wikimedia Noreg

Wikimedia Noreg er ein friviljug organisasjon som støtter opp om dei friviljuge bidragsytarane på Wikipedia og dei andre Wikimedia-prosjekta. Me jobbar for å gjera all verdas kunnskap fritt tilgjengeleg. Me jobbar i Noreg og internasjonalt for at kunnskap skal nå så mange som mogleg. Utan reklame. Hjelp oss å gjera favorittleksikonet ditt enda betre!

Kontakt dagleg leiar i Wikimedia Noreg, Astrid Carlsen, om du vil støtta oss med eit jamleg beløp: astrid@wikimedia.no

Gje eit bidrag til arbeidet vårt for fri kunnskap

kr.
Personal Info

For å gjennomføre donasjonen kan du gjere ein av følgjande:

  1. Send betalinga med Vipps til 10386 – Wikimedia Norge
  2. Send betalinga til kontonummer 1503 08 00866 (BIC: DNBANOKKXXX, IBAN: NO24 1503 0800 866)

Tusen takk for bidraget ditt, det er ei stor hjelp for arbeidet vårt!

Donation Total: 50 kr.