Gå til hovedinnhold

Kvinner i rødt

Kvinner i rødt er et prosjekt med mål om skaffe flere biografier om kvinner på Wikipedia. Wikipedia og de andre Wikimedia-prosjektene har som mål at all verdens kunnskap skal være tilgjengelig, men når andelen artikler om kvinner er såpass lav, vil det si at mye kunnskap mangler.

Navnet “Kvinner i rødt” viser til hvordan artikler som mangler på Wikipedia er merket i rødt, og prosjektet er inspirert av det globale Women in Red-prosjektet med samme mål. Første steg er å sørge for at de røde lenkene finnes – at vi har oversikt over hvilke kvinner det mangler artikler om – og neste steg er å skriver artiklene, slik at de røde lenkene blir blå.

prosjektsiden Kvinner i rødt oppfordrer vi organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner til å bidra med lister over hvilke kvinner innen ulike felt det mangler artikler om på bokmål, nynorsk og nordsamisk Wikipedia.

Samarbeid med Nasjonalbiblioteket og OsloMet

Sammen med Nasjonalbiblioteket og OsloMet har vi i tillegg flere mer omfattende prosjekter pågående under Kvinner i rødt-fanen.

Nasjonalbiblioteket sitter på kilder og systematisert data om f.eks. kvinnelige forfattere, fotografer og kunstnere, og vi bidrar til at deres kilder om disse personene brukes på Wikimedia-plattformene og når et større publikum.

På OsloMet har vi gjennom flere år arbeidet godt sammen med bibliotek- og informasjonsvitenskap, og dette samarbeidet har vi utvidet til å også omhandle Kvinner i rødt. Sammen med Nasjonalbiblioteket er vi en av prosjektilbyderne på emnet BIBV3700 Prosjektarbeid, og her kan studentene fordype seg i hvordan de kan brukes Nasjonalbibliotekets kilder til å formidles kvinners historie på Wikipedia og dets søsterprosjekter.

Interessert i å bidra? Kontakt prosjektleder Åsa Paaske Gulbrandsen / aasa@@wikimedia.no.