Starthjelp

Har du lyst til å bidra på Wikipedia, men vet ikke hvor eller hvordan du skal komme i gang? Delta på et digitalt treff og få hjelp med det du lurer på!

Klikk deg inn på et treff

Wikimedia Norge tilbyr starthjelp den første onsdagen i måneden (eller den andre dersom den første er helligdag).

Fortsett å lese Starthjelp