Wikitreff på Litteraturhuset

Tirsdag 4. september klokken 17:00 blir det Wikitreff, Nedjma-salen (3. etasje) på Litteraturhuset og Anine Kierulf innleder om Wikipedia og Grunnloven – om paragraf 100. Fra programteksten:

«Wikipedia er det suverent største og mest brukte leksikon i Norge, samtidig har det store mangler. Med Grunnlovens paragraf 100, (Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale), er dette en utfordring for myndighetene?»

Gratis og åpent for alle! Velkommen!