Gå til hovedinnhold

  Wikimedia Norge krever åpne offentlige lisenser

  I april inviterte Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Wikimedia Norge til å kommentere forslaget om en ny, standardisert, norsk lisens for offentlige data (NLOD). Bakgrunnen for forslaget er EUs viderebruksdirektiv (2003/98/EF), som sammen med St.meld. nr. 17 (2006-2007) «Eit informasjonssamfunn for alle» legger opp til at offentlig informasjon skal være tilgjengelig for viderebruk.

  Wikimedia-prosjekter som internettleksikonet Wikipedia, internettordboken Wiktionary og læreboksamlingen Wikibøker er alle lisensiert under Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår-lisensen (forkortet CC-BY-SA). Det vil si at leserne har rett til å kopiere, distribuere og spre innholdet, samtidig som de kan bearbeide stoffet etter behov. Dette er en kjerneverdi i Wikimedia-samfunnet, og er grunnen til at vi med stolthet omtaler prosjektene som «frie». Dersom offentlige data skal kunne brukes i Wikimedia-prosjektene må betingelsene i NLOD være kompatible med CC-BY-SA, da vi ikke kan pålegge leserne våre tilleggsbegrensninger som innskrenker rettighetene de har etter Creative Commons-lisensen vi bruker.

  I Wikimedia Norges høringsuttalelse påpeker vi at

  Wikipedia er blant Norges sju mest besøkte nettsteder. Søk i søkemotorer vil i veldig mange
  tilfeller gi en artikkel på Wikipedia som første treff. Dette gjelder også informasjon om offentlig
  sektor. Det er derfor i offentlig sektors interesse at artikler på Wikipedia er av best mulig kvalitet,
  med oppdaterte data, statistikk og bilder.

  Pr i dag er det imidlertid flere typer offentlig informasjon som på grunn av lisensieringsproblematikk ikke kan brukes i for eksempel Wikipedia. Dette gjelder for eksempel mange typer kartdata, portrettbilder av stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer, og offentlig finansierte ord- og språkdatabaser. Dette mener vi i Wikimedia Norge er svært synd, da det bør være i det offentliges interesse å tilrettelegge for kvalitet i Wikimedias prosjekter på bokmål, nynorsk og samisk.

  I høringsuttalelsen påpeker Wikimedia Norge at det beste ville være om offentlig informasjon ble publisert under allerede eksisterende standardlisenser for fritt innhold. Likevel støtter vi NLOD, og uttaler at

  Hvis etablering av NLOD fører til at informasjon som ellers ikke ville blitt gjort tilgjengelig blir tilgjengeliggjort støtter vi likevel å etablere lisensen. Det viktigste er at offentlige data i større grad tilgjengeliggjøres for viderebruk under en fri lisens, som NLOD eller Creative Commons.

  Arbeidet for å tilgjengeliggjøre mer offentlig informasjon digitalt og under en fri lisens er av stor betydning for samfunnsutviklingen. Vi støtter regjeringens initiativer på dette området, men mener at det er rom for å gjøre mer. Det er derfor viktig at lisensen ikke bare følges med oppfordringer om bruk, men at det også knyttes incentiver til dette. Det kan for eksempel være føringer i tildelingsbrev eller kriterier for prosjektstøtte.

  Kategori: Blogg, Nyheter, Ukategorisert, Wikimedia Norge

  Skriv en kommentar