Gå til hovedinnhold

  Søker støtte til kulturprosjekt

  Styret i Wikimedia Norge  søker Kulturdepartementet om støtte til fire konkrete kulturprosjekt for perioden 2014-16. Det søkes støtte til prosjekter som skal utvikle tekniske databaseverktøy, nynorske fagtermer, samarbeid med kultursektoren og Wikipedia på minoritetsspråk. Ressursene det søkes om skal brukes til å mobilisere frivillige og krefter fra blant annet språk- og kulturinstitusjoner til samarbeidsoppgaver hvor dugnadsinnsats ikke strekker til.

  Det er et viktig skritt Wikimedia Norge tar med denne søknaden, hvor ressursene det søkes om ikke skal brukes til å skrive artikler (det gjør vi på dugnad!), men til å nå ut til flere frivillige med kurs og skolering, og utvikle større samarbeid med slike institusjoner som norske museer, arkiv, Riksantikvaren, og Nasjonalbiblioteket. En rekke nasjonale avdelinger (chaptere) i Wikimedia-bevegelsen har faste sekretariatsressurser til slike omfattende oppgaver.

  Vi registrerer at også daglig leder for Norsk nettleksikon og SNL, Anne-Marit Godal, støtter Wikimedia Norges søknad. Både Allkunne og SNL søker nå om årlige bevilgninger for å styrke sine satsinger på leksikon på henholdsvis nynorsk og bokmål. Wikimedia Norge oppfordrer Regjeringen til å gi en beskjeden støtte Norges eneste leksikon som kommer ut på både bokmål, nynorsk og samisk.

   

   

  Kategori: Blogg, Nyheter, Ukategorisert, Uncategorized

  Skriv en kommentar