Gå til hovedinnhold

  Hva er Abstract Wikipedia?

  Skjermbilde fra Dr. Denny Vrandečić presentasjon av Abstract Wikipedia på Arctic Knot konferansen 2021.

  Regnestykket for Wikipedia er overveldende. Om man regner antall unike artikler på Wikipedia på tvers av alle språk, og ganger det med ca antall språk Wikipedia finnes på i dag får vi det antallet artikler som må skrives for at all verdens kunnskap skal være tilgjengelig for alle på sitt eget språk. I dag gir det oss 6 milliarder artikler tastet inn for hånd av mennesker. Det er et forenklet regnestykke, hvor vi ikke har tatt høyde for ting som nye artikler og nye språkversjoner. Bare tanken på vedlikeholdet av disse artiklene kan legge seg som en klam hånd på skuldra til en erfaren og ansvarsfull wikipedianer.

  Dr. Denny Vrandečić, VGrigas (WMF), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

   

  Løsningen er et nytt prosjekt under utvikling, som går under navnet Abstract Wikipedia. Målet med Abstract Wikipedia er å endre regnestykket fra en multiplikasjon til en enkel summasjon: artikler + språk. Her gir vi en lett innføring i tema, og så anbefaler vi alle som ønsker å gå i dybden å bli med på wikitreff onsdag 25. august og oppleve mannen bak det hele, Denny Vrandečić forklare det enda grundigere.

  Superkrefter i verktøyboksen

  Wikipedia ble lansert med det hårete målet å tilgjengeliggjøre summen av all kunnskap til alle. Wikipedia på engelsk har mange flere artikler enn Wikipedia på nordsamisk. Likevel mangler en tredjedel av det nordsamiske innholdet på engelsk. Av alle Wikimedia-prosjektene er det kanskje Wikidata som kan sies å være nærmest å tilgjengeliggjøre summen av kunnskap til alle. Wikidata fungerer nemlig uavhengig av språkversjon. Det betyr at alle kan legge inn informasjon på sitt språk, vedlikeholde den på sitt språk – og det vil være tilgjengelig på alle språk. 

  Wikidata er en database for all verdens informasjon. Selv om vi kan lese infromasjonen i databasen, så er den for oss mennesker nesten verdiløs uten et verktøy som kan presentere innholdet på en måte vi forstår. 

  «Om kunnskap er makt, så er funksjoner superkrefter. De gir svar på spørsmål, og du vet at svaret er riktig, selv om ingen andre i verden har stilt spørsmålet før deg.»

  Denny Vrandečić.

  Dette verktøyet er Wikifunctions, en Wikipedia for kode. Dette er det første nye Wikimedia-prosjektet som lanseres siden 2012 da Wikidata kom. Akkurat som Wikidata er Wikifunctions språkuavhengig, det vil si at vi alle kan bidra på vårt eget språk til den samme databasen. Wikifunctions består av to elementer: «renderers» og «constructors». «Renderers» er koder som henter ut informasjon fra Wikidata, mens «constructors» er koder som bruker språkkunnskap (leksemer) i Wikidata og lager setninger. Sammen kan altså disse to elementene hente ut informasjon og presenterer den som en lesbar setning. 

  Alle kan bidra

  Et leksem er forresten ordboksbetegnelsen for et ord og alle bøyningene av dette ordet. For eksempel så tilhører alle ordene planter, planten og plantene leksemet plante. Leksemer lagret på Wikidata er, til forskjell fra Wiktionary, språkuavhengige. Det vil si at når vi fyller inn leksemer på norsk eller nordsamisk, så er de tilgjengelige på alle språkversjoner. 

  Hvordan kan du som bidrar på Wikipedia være med å støtte utviklingen av de nye prosjektene? Leksemer er en av forutsetningene for at dette skal bli bra på alle språk. Det samme er godt innhold på Wikidata. Så ønsker du å bidra spesifikt til Wikifunctions og Abstract Wikipedia, er dette prosjekter du kan fokusere på. 

  Når kommer Abstract Wikipedia?

  Wikifunctions er estimert til å lanseres i løpet av 2021. I 2022 starter arbeidet med Abstract Wikipedia. Med disse verktøyene så er man et stort steg nærmere visjonen, eller drømmen om det store leksikonet med all verdens kunnskap tilgjengelig for alle på alle verdens språk.

  Skjermbilde fra Dr. Denny Vrandečić presentasjon av Abstract Wikipedia på Arctic Knot konferansen 2021.

  Kategori: Arctic Knot, Blogg, Innlegg forside, Nyheter, wikidata, wikitreff