Å skrive kvinner inn i historien

  • Dato:
  • Sted: Kulturhuset

I forbindelse med Forskningsdagene 2017 inviterer vi til seminar om hva vi kan gjøre for å skrive kvinner inn i historien.

Historien er skrevet av og om menn, samtidig som kvinners historie har blitt glemt og oversett. Hva har vi mistet når kvinneliv ikke er en del av denne felles fortellingen, og hva kan vi gjøre for å skrive kvinner inn i historien igjen?

Direktør for forsking og formidling ved Nasjonalbiblioteket, Hege Høsøien, og kunstner og kurator Merete Røstad innleder om tema, etterfulgt av en samtale med Jorid Martinsen fra Wikimedia Norge.

Nasjonalbiblioteket har gjennom flere prosjekt og arrangement det siste året tatt tak i kvinnefortellinger i arkivene. Kurator og kunstner Merete Røstad åpnet før sommeren lydskulpturen «Kammer» utenfor Munchmuseet, basert på kvinnehistorier fra nåtid og fortid.

Arrangementet på facebook

Mer info på Forskninsdagenes hjemmesider