Å skrive kvinner inn i historien

  • Dato:
  • Sted: Kulturhuset

Historien er skrevet av og om menn, samtidig som kvinners historie blir glemt og oversett. Hva har vi mistet når kvinneliv ikke er en del av den felles fortellingen, og hva kan vi gjøre i dag for å skrive kvinnene inn i historien igjen?

I forbindelse med Forskninsdagene 2017 inviteterer vi til ettermiddagsseminar sammen med Nasjonalbiblioteket og kunstner og kurator Merete Røstad dette som tema.

Utfyllende info kommer etter hvert på Forskninsdagenes hjemmesider.