Gå til hovedinnhold

Administrasjonen

Dagleg leiar

Elisabeth Carrera

elisabeth@wikimedia.no / Tlf. +47 48 92 48 92

Elisabeth er cand.mag. innan humaniora og har høgskuleutdanning i kommunikasjon og kulturleiing. Ho har leiarerfaring frå utvida kultursektor og frivilligheita. Elisabeth har ansvaret for dagleg drift og overordna ansvar for samarbeidet med frivillige og institusjonar i Noreg og internasjonalt.

Frivilligheitsrådgjevar

Jon Harald Søby

jhsoby@wikimedia.no / Tlf. +47 97 76 75 10

Jon Harald har vore bidragsytar på diverse Wikimedia-prosjekt sidan 2005, hovudsakeleg på bokmålswikipedia og Wikidata. Tidlegare har han arbeidd som Fundraiser Production Coordinator, og seinare som Community Fellow, hos Wikimedia Foundation.

Informasjonsmedarbeidar

Bjarne Bjørnevik

bjarne@wikimedia.no / Tlf. +47 92 09 50 77

Bjarne har ein bachelorgrad i bibliotek- og informasjonsvitskap frå OsloMet. Han har erfaring som journalist, skribent og bibliotekar i fag- og folkebibliotek. Bjarne har ansvar for innhaldsproduksjon og rekrutteringstiltak.

Prosjektmedarbeidar (15.08.2023-14.02.2024)

Anne Brit Sande

anne@wikimedia.no / Tlf. +47 92 24 34 28

Anne er lærar og journalist med mange års erfaring som lærar i vidaregåande skule. Ho har også hatt vaksenopplæring, undervist innvandrarar og gjort frivillig humanitært arbeid. Anne har ansvar for prosjekta Styrkt kvinneandel på Wikipedia og Wiki inn i utdanning.