Skip to main content

Searvva miellahttun

Wikimedia Norgga lea miellahttosearvi. Don sáhtát searvat miellahttun Wikimedia Norgii ja leat dalle mielde doarjumis min prošeavttaid. Don vuolggát min prošeavttaid doarjaleaddjin go deavddát skovi mii lea vuolábealde! Miellahttodivat lea 200 / 100 kr jahkái.

Miellahtut ožžot jeavddalaččat dieđuid doaluid, gilvvuid ja iešguđetge doarjjaortnegiid birra maid mii fállat, ja miellahtuin lea jienastanvuoigatvuohta jahkečoahkkimis.

Miellahttun vai ii: Mis lea vejolaš nuvttá láigohit lanjaid Eaktodáhtolašviesus Tøyenis, ja mis sáhttet doarjaleaddjit luoikkahit govvenapparáhta ja eará teknihkalaš rusttegiid. Jus don háliidat govvenlobi man nu doaluide, dahje vuoittuid wiki gilvvuide, de mii áinnas veahkehit du. Mii áinnas veahkehit lágideames wiki deaivvademiid miehtá riikka dahje juohkit oktavuođadieđuid gaskal doarjaleddjiid ja ásahusaid. Váldde áinnas minguin oktavuođa!

 

Searvva miellahttun

Čállingiettit main lea nástemearka (*) daidda galggat deavdit dieđuid.

Namma *

Šleađgaboasta *

Miellahttošládja *

Dábálaš miellahttuvuohta máksá 200,- jahkái, ja máksovuoliduvvon miellahttuvuohta máksá 100,- jahkái, ja skuvlaohppiide, studeanttaide, pensionisttaide jna.

Mun bivddán máksámušdieđuid *

Čujuhus

Poastanummar

Poastabáiki

Mun mávssán Vipps neahttámáksinbálvalusa bakte *