Skip to main content

Wikipedia 20

Wikipedia 20 logo

Dán jagi Wikipedia deavdá 20 jagi.
Juos háliidivččet, searvva ávvudeapmái, sádde lihkusávaldaga dahje giitte sin, geat sihkkarastet ahte máilmmi máhttu ja diehtu leat buohkaide nuvttá ja ahte dat gávdnojit eará gielaide.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Gratulerer med de 20 år.

Jeg er så fornøyd med at Wikipedia er politisk uavhengig og som er demokratisk. Det er så viktig i denne tiden vi lever i. Håper på en god fremtid for Wikipedia. Hilsen Arne
Tusen takk til alle bidragsytere til Wikipedia! Jeg håper alle wikipedianere har nysgjerrigheten, interessen og pågangsmotet for 20 til! Hilsen Astrid