Gå til hovedinnhold

Kunnskapsmangfold

Wikipedia, og andre Wikimedia-prosjekter som for eksempel Wikimedia Commons og Wikidata, er blant verdens mest leste og brukte nettsteder for fri deling av kunnskap. Wikimedia-prosjektene er bygd opp av bidrag fra hundretusenvis av mennesker verden over. Er du blant oss som synes kunnskap skal deles og være fritt tilgjengelig for alle? Da har du funnet likesinnede som gjør noe med det! Wikimedia Norge er en interesseorganisasjon som støtter opp om bidragsytere på Wikimedia-prosjektene, deltar i prosjekter med institusjonspartnere og driver kursvirksomhet.

Blant våre frivillige bidragsytere er det flere underrepresenterte grupper, og disse gruppenes kunnskap og perspektiver kan mangle i Wikimedia-prosjektene. Vi arbeider med å endre denne skjevheten. Det gjør vi gjennom skriveverksted og skrivekonkurranser, ved å ta opp problemstillingen i sosiale medier og i media og ved samarbeid med etater og organisasjoner som er opptatt av den samme problemstillingen. Ta gjerne kontakt om du har en idé til samarbeid som handler om økt mangfold blant bidragsyterne våre eller fører til større mangfold i innholdet til Wikimedia-prosjektene!