Gå til hovedinnhold

Kunnskapsmangfold

Wikipedia, og andre Wikimedia-prosjekter som for eksempel Wikimedia Commons og Wikidata, er blant verdens mest leste og brukte nettsteder for fri deling av kunnskap. Wikimedia-prosjektene er bygd opp av bidrag fra hundretusenvis av frivillige verden over. Blant bidragsyterne er det flere underrepresenterte grupper, som samiske folk, nasjonale minoriteter, innvandrere og skeive. Disse gruppenes kunnskap og perspektiver kan mangle i Wikimedia-prosjektene. Vi arbeider med å endre denne skjevheten. Ta gjerne kontakt om du har en idé til samarbeid som handler om økt mangfold blant bidragsyterne våre eller fører til større mangfold i innholdet i Wikimedia-prosjektene!

Les om noe av mangfoldsarbeid vårt:

Samisk kunnskap

Maria Karlsen under Arctic Art+Feminism.
Foto: Mali Brødreskift, CC BY-SA 4.0.

Kjønnsubalanse på Wikipedia

Foto: Aleksandar N. Zecevic, CC BY-SA 4.0.