Gå til hovedinnhold

Kjønnsubalanse på Wikipedia

Om lag 8 av 10 bidragsytere på Wikipedia er menn. Å presentere kunnskap eksakt og nøytralt er krevende. Når de som skriver og diskuterer kunnskapen ikke representerer et mangfold av stemmer, er det umulig. Hvordan blir kunnskap vinklet, og hvilken kunnskap velges ut til formidling, når et så stort flertall av skribentene er menn?

Denne skjevheten vil Wikimedia Norge bidra til å endre. Derfor arbeider vi med å øke mangfoldet blant bidragsyterne på Wikimedia-prosjektene så vel som mangfoldet i innholdet de produserer.

Synes du dette høres interessant ut, men vet ikke hvor du skal begynne? Da vil vi gjerne komme i kontakt med deg! Det samme gjelder om du representerer en potensiell partnerinstitusjon som vil bidra til for eksempel Kvinner i rødt-prosjektet eller Art+Feminism.

Nyheter

Nyhetsarkiv


Prosjekter

Styrket kvinneandel på Wikipedia

På verdensbasis er under 15 % av de som skriver og redigerer artikler på Wikipedia, kvinner. I 2023-2024 jobber vi med å rette opp denne ubalansen og legge til rette for kvinner i prosjektet Styrket kvinneandel på Wikipedia.

Kvinner i rødt / Rødlenke-prosjektet

Kvinner i rødt er et prosjekt hvor målet er å få flere biografier om kvinner på Wikipedia. Visjonen for Wikipedia og de andre Wikimedia-prosjektene er at all verdens kunnskap skal være fritt tilgjengelig, men på verdensbasis er andelen artikler om kvinner på 19 %. Det vil si at mye kunnskap mangler.

Navnet “Kvinner i rødt” viser til at artikler som mangler på Wikipedia, er merket i rødt. Arbeidet vårt inngår i det globale Women in Red-prosjektet. Første steg er å sørge for at de røde lenkene finnes – at vi har oversikt over hvilke kvinner det mangler artikler om. Neste steg er å skrive artiklene, slik at de røde lenkene blir blå.

På prosjektsiden Kvinner i rødt oppfordrer vi organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner til å bidra med lister over hvilke kvinner innen ulike felt som det mangler artikkel om på bokmål, nynorsk eller nordsamisk Wikipedia.

Bodil Biørn-prosjektet

Bodil Biorn. Foto: Arkivverket. Ukjent fotograf, 1905. Falt i det fri.

Fra januar 2018–januar 2020 gjennomførte Wikimedia Norge et prosjekt for digitalisering, transkripsjon og oversettelse av bildesamlingen og brev til den norske misjonæren Bodil Biørn, som var aktiv i armenske områder i Det osmanske riket før, under og etter folkemordet på armenerne. Prosjektet var et samarbeid mellom Wikimedia Norge, Riksarkivet og Wikimedia Armenia og det var finansiert av Kulturrådet. Første prosjektperiode var fra januar–september 2018. Andre prosjektperiode var fra februar 2019–januar 2020. Prosjektsiden for Bodil Biørn-prosjektet kan leses her.