Gå til hovedinnhold

  Årsmøte 2011 vel gjennomført

  Wikimedia Norges årsmøte 2011 ble avholdt på Forsvarsmuseet i Oslo den 9. april.

  Før årsmøtet fikk interesserte wikimedianere en omvisning i utvalgte deler av museets samlinger. Wikipedia-skribenter er et takknemlig publikum i slike sammenhenger, og omvisningen ble preget av mange faglige diskusjoner om alt fra livet på dansk-norske orlogsskip på Tordenskiolds tid til teknikker for lading av feltartilleri på 1800-tallet.

  I de flotte lokalene på museet kom årsmøtet i gang like over klokken 18. Styreformann Jarle Vines orienterte innledningsvis om arbeidet som var blitt gjort i forrige periode. Antallet medlemmer har blitt mer enn tredoblet i løpet av det siste året, samtidig som det har blitt arbeidet hardt for å gi foreningen mer stabile og forutsigbare økonomiske rammer. Styret og andre frivillige i Wikimedia Norge har også fokusert mye på kursing og rekruttering av nye skribenter fra fagmiljøer i året som har gått, og foreningen har gode resultater å vise til i den sammenheng. Et godt eksempel på dette er hvordan Helsebiblioteket har involvert seg på Wikipedia, noe som blant annet har resultert i ypperlige artikler på norsk om Alzheimers sykdom, Aspergers syndrom og Schizofreni.

  I året som har gått har også Wikimedia Norge blant annet arrangert en feiring i Oslo i forbindelse med Wikipedias tiårsjubileum, fått en «Wikipedian in residence» ved Norsk Folkemuseum, deltatt ved Oslo bokfestival, arrangert Wikipedia Academy 2011 og mye mye mer.

  Wikimedia Norges årsmøte vedtok å gjennomføre endringer i bruken av domenenavnet wikipedia.no. I den vedtatte resolusjonen ble det bestemt at www.wikipedia.no ikke lenger skulle peke på forsiden til Wikipedia på bokmål, men heller brukes som portal for de språkversjoner av Wikipedia med en spesiell tilknytning til Norge. Første versjon av denne portalen antas å være ferdigstilt i løpet av sommeren.

  I det nyvalgte styret fortsatte Jarle Vines som leder, mens Erlend Bjørtvedt rykket opp til nestledervervet. Kjetil Ree ble valgt inn som ny mann i styret, mens Lars Åge Kamfjord, Morten Haugen, Anne-Sophie Ofrim og Trond Trosterud takket av. Styret takker alle som har vært med det siste året for godt samarbeid, og både tror og håper at vi og alle våre aktive medlemmer klarer å legge til rette for forsatt vekst i Wikimedias mange dugnadsprosjekter.

  Oppdatert 14. april: Protokollen fra årsmøtet er nå publisert på Wikimedia Norges nettsted.

  Kategori: Blogg, Nyheter, Ukategorisert, Wikimedia Norge

  2 kommentarer

  1. Per
   10. april 2011 , 16.17.17

   Jeg leser at det skulle fremmes benkeforslag om at Trond Trosterud skulle fortsette i styret. Ble et slikt forslag fremmet?
   Hvorfor er det ikke noen kvinner i styret når det på kandidatlisten er en meget erfaren bruker som til og med har vært styreleder?
   Hvorfor har styret bare en varamann?
   Hvorfor er det bare 5 styremedlemmer?
   Har årsmøte stemt over alle kandidatene på en demokratisk måte?
   Jeg må si at ut fra det som finnes av kandidater er sammensetningen av det valgte styret underlig.

  2. bjoertvedt
   22. juni 2011 , 22.45.03

   Hei Per!
   Her er svarene på dine spørsmål:
   – Trosterud hadde frasagt seg gjenvalg overfor valgkomiteen.
   – Den aktuelle kandidaten ble ikke valgt av delegatene.
   – Vedtektene åpner for at vi har 5 styremedlememr og 1 vara.
   – Årsmøtet stemte over alle kandidatene på en demokratisk måte.

  Skriv en kommentar