Gå til hovedinnhold

  Nytt styre i Wikimedia Norge

  Sigrun Espe, nyvalgt styreleder i Wikimedia Norge

  Sigrun Espe, nyvalgt styreleder i Wikimedia Norge. Bilde fra årsmøte lørdag 14.mars 2020

  På lørdag ble årsmøtet til Wikimedia Norge avholdt som videomøte på grunn av koronasituasjonen. Takk til alle som møtte opp og som bidro, tross den svært uvanlige og utfordrende tiden vi er i.

  Sigrun Espe ble valgt som ny styreleder for Wikimedia Norge. Gratulerer! Espe har godt kjennskap til Wikimedia-prosjektene gjennom egne bidrag, lang og bred organisasjonserfaring, også som styreleder, og utdannelse og yrkeserfaring fra en sektor som produserer og forvalter kunnskap, nemlig arkiv.

  Vi takker også Hogne Neteland så mye for hans innsats som styreleder gjennom flere år. Protokollen fra årsmøtet kan leses her.

  Styret og ansatte i Wikimedia Norge ønsker alt godt til wikipedianere og venner i inn- og utland. Ta kontakt med de ansatte om det er noe vi kan hjelpe med!

  Blomstene som skulle deles ut til Espe og Neteland under årsmøte kommer som et bilde her i stedet.


  On Saturday, the general assembly of Wikimedia Norge was held as a video conference because of the corona situation. Thank you to everyone who participated, despite the unusual and challenging times we are in.

  Sigrun Espe was elected as the new chair of Wikimedia Norge. Congratulations! Espe has experience with the Wikimedia projects through her own contributions, and has a long and wide experience from organizations, including as a board chair, and education and experience from the archive sector.

  We would also like to thank Hogne Neteland for his contributions as board chair for several years. The protocal from the general assembly can be read here.

  The board and employees of Wikimedia Norge wishes all the best for Wikipedians and friends, domestic and abroad. Please get in touch with the employees if there’s anything we can help out with.

  The flowers that were supposed to be given to Espe and Neteland during the general assembly are pictured here instead.

  Kategori: Årsmøte, Blogg, Innlegg forside, Nyheter
  Stikkord: