Gå til hovedinnhold

  Wikimedia Norge leder internasjonal satsing for små språk på Wikipedia

  Illustrasjonsbilde fra Wikimedia Commons: Puzzle Globe, Jasmina El Bouamraoui og Karabo Poppy Moletsane, CC0 1.0.

  I løpet av en over 20 år lang dugnad har wikipedianere sammen bygd den største kunnskapsressursen verden har sett. I dag finnes Wikipedia på over 300 språkversjoner, blant annet både på bokmål og nynorsk. Wikipedia på sitt beste er et fantastisk verktøy for å tilgjengeliggjøre kunnskap på alle språk. Men det kan være mye å sette seg inn når man skal etablere en ny språkversjon. Til nå har det heller ikke vært dedikerte ressurser i Wikimediabevegelsen for å støtte de nye språkversjonene.

  Nye språk er gjerne minoritetsspråk eller urfolksspråk, og det har en spesiell verdi for verden å ta vare på språkene og kunnskapen de bærer. Med Wikimedia Language Diversity Hub ønsker vi å bygge opp en ressurs bevegelsen mangler. Vi håper WMLDH kan bli en viktig møteplass for bidragsytere, og et utgangspunkt for samarbeid også utenfor Wikimediabevegelsen.

  Små steg mot et hårete mål

  Ønsker man at alle skal kunne dele sin kunnskap, så må alle også ha tilgang på verktøyene som brukes. Wikipedia og de andre wikimediaprosjektene er gratis og i teorien tilgjengelig. Likevel opplever vi ikke at prosjektene brukes så mye som de kunne blitt. Kan bedre forståelse av utfordringene dagens bruker opplever bidra til å rekruttere fler?

  Vi har valgt å begynne det internasjole arbeidet med å dokumentere utfordringene til bidragsytere på nye språkversjoner av Wikipedia. Vi skal gjennomføre gruppeintervju med bidragsytere på 13 forskjellige språkversjoner. Utvalget har geografisk spredning, et jevnt aktivitetsnivå og er relativt nye. Noen er fortsatt i inkubatoren. Intervjuene gjennomføres av noen som er tett på språkbrukerne, og så langt det lar seg gjøre på bidragsyternes morsmål. Funnene fra dette prosjektet vil gi oss innsikt i hvordan det er å være bidragsyter på de små språkene. Det vil gi oss konkrete punkter som kan løses nå, og vi håper vi også finner områder vi kan jobbe med for at Wikipedia kan bli enda bedre for de nye språkene.

  Internasjonalt lederskap

  Vi kaller det en Language Diversity Hub, uten at vi egentlig vet hva det innebærer å være en hub. I forbindelse med Movement Strategy 2030 ble konseptet hub lansert, og diskusjonen om hva hubene skal være foregår for fullt. For alle involverte i arbeidet med WMLDH er det likevel ikke navnet men funksjonen som betyr noe. Behovet for en samlende enhet for nye og små språkversjoner har vært tilstede lenge.

  I løpet av de siste årene har WMNO har markert oss som en liten organisasjon som får til mye. Vi har tatt lederskap i dette internasjonale prosjektet fordi vi har gjennomføringsevne, kunnskap og nettverk for å få det til. Som alt annet i Wikimedia er også dette prosjektet drevet fram av samarbeid, og vi opplever en stor takknemlighet fra det internasjonale miljøet for den innsatsen vi gjør.

  Lurer du på om du har noe å bidra med? Ta gjerne kontakt med oss!

  Wikimedia Language Diversity Hub logo.

  Kategori: Blogg, Innlegg forside, Mangfold på Wikipedia, Nyheter, Wikimedia Norge
  Stikkord: , ,