Gå til hovedinnhold

Samisk kunnskap

Wikimedia Norge arbeider løpende med å forbedre Wikipedia på nordsamisk og skaffe mer samisk innhold til Wikimedia-prosjektene. Wikipedia på nordsamisk har i dag oppimot 8000 artikler, noe som er veldig bra for et såpass lite språk. Men mye innhold mangler, og det mangler tilgjengelig kildemateriale for å kunne skrive artikler. Det ønsker Wikimedia Norge å endre på, men vi kan ikke gjøre det alene! Målet vårt er at Wikipedia på nordsamisk skal være et levende prosjekt som kontinuerlig oppdateres. Til det trengs det frivillige bidragsytere og bedre tilfang av samisk kildemateriale.

Kan du et samisk språk og synes dette høres interessant ut? Da vil vi gjerne komme i kontakt med deg! Det samme gjelder om du representerer en potensiell partnerinstitusjon som vil bidra til bedre tilfang av samisk kildemateriale på nett.

Nyheter

Nyhetsarkiv


Prosjekt: Oversettelse av MediaWiki og Wikipedia-apper til nordsamisk

Prosjektperiode: September 2022-juni 2024
Samarbeidspartner: Giellatekno, forskningsgruppa for samisk språkteknologi ved UiT
Tilskuddsgivere: NUUG Foundation (for MediaWiki) og Sametinget (for Wikipedia-appene)
Mål: Grensesnitt-tekst i MediaWiki og Wikipedia-appene for Android og iOs oversettes

I dag møter nordsamiske språkbrukere mange norske eller engelske ord og hjelpetekster når de
bruker Wikipedia. WMNO jobber for at de skal få en fullverdig språkopplevelse, og for at det skal bli
flere bidragsytere og mer innhold på Wikipedia på nordsamisk.

Prosjektet er godt i gang, og ved årsslutt 2023 hadde 60 % av MediaWiki core blitt oversatt. Dette arbeidet er nå i sin siste fase. Oversettelse av Wikipedia-appene gjennomføres våren 2024.

Prosjekt: 50 artikler om samisk immateriell kulturarv på Wikipedia

Prosjektperiode: Juli 2022–desember 2024
Tilskuddsgiver: UNESCO Norge
Hovedmål: 50 Wikipedia-artikler om samisk immateriell kulturarv på bokmål og nordsamisk
Foreløpig resultat: 52 artikler på bokmål/nynorsk er oversatt til nordsamisk

Spirer (korte Wikipedia-artikler) som er skrevet på bokmål eller nynorsk er oversatt til nordsamisk. I 2024 vil Wikimedia Norge holde to skriveverksteder ved Samisk hus i Oslo, hvor deltagerne får lære hvordan de kan bygge ut spirene til komplette artikler. Deltagerne vil bli faset inn i Wikimedia Norges andre opplæringstiltak, for oppfølging over tid og rekruttering av faste bidragsytere til Wikipedia på nordsamisk.

Nettverkssamarbeid: Wikimedia Language Diversity Hub

Movement Strategy 2030 ble konseptet hubs lansert. Etter Arctic Knot-konferansen i 2021 tok Wikimedia Norge initiativ til en hub som skal støtte opp om nye og små språkversjoner av Wikimedia-prosjekter. Vi satte sammen en styringsgruppe som hadde god spredning i geografi, kompetanseområder og erfaring. Det er erfaringene med samisk arbeid som har inspirert Wikimedia Norge til dette initiativet. I 2022 gjennomførte vi det første prosjektet, som kartla hindringer for bidragsytere til nye/små språkversjoner av Wikipedia. Prosjektrapporten ble ferdigstilt i 2023. Huben samarbeider med Wikitongues om å støtte bidragsytere til 10 forskjellige språkversjoner av Wikimedia-prosjektene. Dette prosjektet er ikke begrenset til Wikipedia. Styringsgruppen i huben jobber nå med utvikling av nye prosjekter.

Festivaldeltagelse: Márkomeannu og Riddu Riđđu

Siden 2018 har ansatte og frivillige fra Wikimedia Norge deltatt på festivalene Márkomeannu og Riddu Riđđu med stand og arrangementer. På Márkomeannu har vi deltatt sammen med Nordland fylkesbibliotek. Se Wikimedia Commons-kategoriene for Riddu Riđđu og Márkomeannu.