Gå til hovedinnhold

  Giellavahkku – samisk språkuke

  Språkmangfold gir kunnskapsmangfold

  Wikimedia Norge arbeider med økt kunnskapsmangfold, og samisk kunnskap er en viktig del av dette. I løpet av samisk språkuke skal samiske språk høres og ses over alt.

  Flere velger å gjenlære og ta tilbake et språk som generasjoner før dem mistet. En ny generasjon med samisktalende barn og ungdom vokser frem og finner sin tilhørighet.

  Fra giellavahkku.org

  Wikipedia finnes i dag på over 350 språk, og det kommer stadig nye. De nye språkversjonene er i hovedsak minoritetsspråk og urfolksspråk. Stadig flere oppdager mulighetene innenfor Wikimedia-prosjektene når det kommer til språkrevitalisering.

  Wikipedia er det mest kjente av prosjektene i det store Wikimedia-universet. Andre prosjekter er blant annet Wikidata (strukturert database) og Wikimedia Commons (mediebibliotek). Felles for alle Wikimedia-prosjekter er at innhold skapes på dugnad: alle kan bidra. De forskjellige Wikimedia-prosjektene snakker sammen, for eksempel er alle bilder du ser i en artikkel på Wikipedia hentet fra Wikimedia Commons, og det du ser i infoboksene i artikler hentes fra Wikidata. 

  Wikipedia på samiske språk

  Wikipedia finnes på to samiske språk: enaresamisk og nordsamisk. Wikimedia Norge kan bistå med kurs, støtte til å løse teknologiske utfordringer og vi kan leie ut fotoutstyr til bidragsytere på Wiki-prosjektene her i Norge.  Vi er også brobyggere inn mot ressurspersoner internasjonalt i Wikimedia for bidragsytere på de samiske språkene. 

  Det vi IKKE gjør er å selv skrive på Wikipedia. Med urfolk som har opplevd overgrep fra storsamfunnet er det et ekstra viktig prinsipp. Hvilke ord som brukes, hva som vektlegges og hvordan det skrives om det er opp til de samiske bidragsyterne, uansett om de velger å skrive på et samisk språk eller et annet språk.

  Det vi gjør er å øke synligheten av samiske språk og samisk kultur, og det er spesielt to områder vi gjør dette på:

  1 – Oversette flere tekster til samiske språk

  Vi har oversetting av artikler, hjemmesiden vår, noen blogger og noen undertekster i budsjettet vårt. Vi oversetter ikke alt vi produserer, men vi skulle gjerne produsert mer på nordsamisk også.   

  Det er viktig å oversette til samiske språk, fordi det er med å normaliserer bruken av dem. Ved å oversette gir vi de samiske miljøene en mulighet til å utvikle fagspråk og fagterminologi innenfor temaene vi oversetter. 

  2 – Tilgjengeliggjøre samisk innhold på internett

  I samarbeid med institusjoner som Arkivverket, Samisk Arkiv, Giellatekno ved UiT, Nasjonalbiblioteket og OsloMet har vi lastet opp historiske bilder og samiske stedsnavn til Wikimedia Commons og Wikidata. 

  Dette er viktig fordi vi tilgjengeliggjør informasjon om samisk språk, kultur og historie på nettsteder hvor de er fritt tilgjengelige for bruk i all framtid. 

  Wikimedia arbeider på urfolks premisser

  I juni 2021 organiserte Wikimedia Norge språkkonferansen Arctic Knot. Der samlet vi Wikimedia-organisasjoner, bidragsytere til Wikimedia-prosjekter og språkentusiaster fra hele verden. Vi formidlet kunnskap om de samiske språkene, og det ble presentert aktiviteter mot urfolksspråk i andre deler av verden. Språkmiljø rundt om i verden har tatt i bruk Wikimedia-prosjektene på forskjellige måter, men et likhetstrekk finner man i samspillet mellom Wikimedia-organisasjonen og de som snakker språket. 

   «Vi er broen mellom menneskene og teknologien, men alt må skje på premissene til de som snakker språkene». 

  Oscar Costero, Wikimedia Venezuela 

  Et gjennomgående tema var respekten for at de som snakker språket og tilhører kulturen eier hvordan språket og kunnskapen skal brukes. Vi som representerer Wikimedia er her for å tilrettelegge og støtte opp om nye bidragsytere. Vi kan stille spørsmål som Hva trenger dere i deres versjon av Wikipedia? Hvordan ønsker dere å jobbe med språket? Hva hindrer dere i å bidra? Mer om urfolksperspektivet kan du lese på denne bloggen om konferansen med fokus på urfolk.   

  Presentasjonene fra Arctic Knot er tilgjengelige i denne spillelisten, Vi kan spesielt anbefale å høre åpningstalen fra daværende sametingspresident Aili Keskitalo.  Av samisk innhold kan vi nevne Wikipedia på Enaresamisk som gjør en storsatsing på skoleungdom. Fra Nasjonalbibliotektet kan du se en presentasjon om pitesamisk, og lære mer om hvordan de jobber med samiske språkressurser på offentlige nettsider.

   

  Duodji og Wikipedia

  Når vi arbeider med samiske tema så er vi hele tiden bevisste våre privilegier og vår mangel på kunnskap. Derfor setter vi enormt stor på at Liisa-Rávná Finbog og Maria Karlsen tok seg tid til to lengre samtaler om disse temaene. 

  Innspillingen av Arctic Art+Feminism gav oss en ny forståelse av duodji, og en dypere respekt for tradisjonelle metoder fra urfolk. Skal alles kunnskap bli tilgjengelig på Wikipedia, må man også lære seg språkene kunnskapen lagers i. Duodji er et av disse språkene, men det er også så enormt mye mer. Samtalene foregår på engelsk, fordi det er tema som er relevante for det internasjonale miljøet. De er også tekstet på nordsamisk, fordi det er vi håper de kan fortsette i de samisktalende miljøene.  

  Ønsker du å vite mer?

  I anledning Giellavahkku vil vi dele bilder fra Reinbeitekommisjonen, lenker til forskningsartikler på samiske språk og videoklipp på samisk eller med samiske undertekster i alle våre kanaler på sosiale media. I tillegg til å gi mer oppmerksomhet rundt de samiske språkene, håper vi også å bidra til økt kunnskapen om samisk historie og kultur. 

  Liste over Wikimedia Norges prosjekter knyttet til samisk språk og kultur:

  Reinbeitekommisjonene av 1913

  Reinbeitekommisjonen er en historisk viktig hendelse, som er blitt dokumentert av foto.

  Tilgjengeliggjøringen av denne fotosamlingen er en del av et samarbeidsprosjekt mellom Wikimedia Norge, Arkivverket, herunder også Samisk arkiv, og OsloMet. Noen av bildene fra reinbeitekommisjonen av 1913 har fått nye og mer utfyllende beskrivelser som vi vil dele på sosiale medier i løpet av Giellavahkku.

  Opplasting av samiske stedsnavn

  På samisk har man flere kasus, noe som kan gjøre det vanskelig å finne riktig sted om man søker på feil bøyningsform. Sammen med Nasjonalbiblioteket og Giellatekno ved UiT Norges arktiske universitet har Wikimedia Norge lastet opp samiske og kvenske stedsnavn i alle sine grammatiske bøyninger til Wikidata. Det gjør at man vil komme fram til Tana uansett om man søker på Deatnu, Deanu, Deanus og Detnui.

   Du kan se et kart over alle de samiske stedsnavnene i Norge her.

  Arctic Knot-konferansen

  På språkkonferansen Arctic Knot samlet vi deltagere fra hele verden til å dele og diskutere arbeidet med små språk og urfolksspråk på Wikimedia-plattformene. Det er mange prosjekter som skjer  I denne sammenhengen er det spesielt fint å trekke fram arbeidet som foregår blant urfolk i Canada og Sør-Amerika. Arctic Knot ble en viktig møteplass for mange.

  Engasjementet fra Arctic Knot har vi valgt å ta med oss videre i form av å utforske behovet for en hub for språkmangfold

  Arctic Art+Feminism

  Duojárat og student ved Kunsthøyskolen i Oslo, Maria Karlsen, beskrev i en samtale med Liisa-Rávná Finbog hvordan hun på engelsk bare kunne si «different kinds of leather», i en situasjon der hun på nordsamisk hadde presise ord for alle de forskjellige kvalitetene skinn hun snakket om. De samiske språkene bærer viktig kunnskap, både innenfor skinn og lærarbeid, søm, landskap og relasjoner. Med disse samtalene ønsket vi å gi en plattform for en større samtale om dette, og for å gi de arbeid videre. 

  UNESCOs International  Decade of Indigenous Languages 2022–2032 og arbeid med internasjonalt samarbeid om urfolksspråk 

  I 2019 ble det internasjonale året for urfolksspråk organisert av UNESCO, og vi var tilknyttet dette arbeidet som en Civil Society Partner. Nå forbereder vi oss for det kommende arbeidet med tiåret for urfolksspråk, og er tilknyttet UNESCOs Global Task Force. De er i innspurten med å legge en plan for tiåret nå og Wikimedia Norge planlegger samarbeid med Wikimedia-kolleger verden over knyttet til urfolksspråk. 

  Ønsker du å bidra på Wikipedia på et samisk språk?
  Ta kontakt med oss om du trenger litt hjelp for å komme i gang!

  Kategori: #Giellavahkku, Blogg, FNs tiår for urfolksspråk 2022-2032, Innlegg forside, Mangfold på Wikipedia, Nordsamisk Wikipedia, Nyheter, Sámegiel Wikipediai, Samisk kunnskap