Gå til hovedinnhold

  Satser på Wikipedia på nordsamisk

  Wikipedia finnes i over 300 språkversjoner, men på den nordsamiske versjonen møter du mange steder begreper nå norsk eller engelsk. Nå skal programvaren oversettes med sikte på å gi lesere og bidragsytere en fullverdig nordsamisk språkopplevelse. Prosjektet lanseres i anledning samisk språkuke.

  Legger til rette for flere bidragsytere på nordsamisk

  Frivillige bidragsytere har til nå skrevet nesten 8 000 artikler på Wikipedia på nordsamisk, og ønsket er at det skal bli enda fler.

  – Wikipedia er sannsynligvis verdens aller største kunnskapsdugnad, og det fine er at alle kan være med. Jo flere fra de samiske miljøene som bidrar, jo mer og bedre samisk kunnskap vil bli tilgjengelig på Wikipedia.

  Jon Harald Søby, Wikimedia Norge

  I dag er bare 22% av kjerneprogramvaren til Wikipedia er oversatt til nordsamisk. Dette innebærer at man vil møte norske eller engelske ord og hjelpetekster når man besøker siden eller appen. At plattformen til nå bare har vært delvis oversatt har både gitt en dårlig brukeropplevelse og sendt et dårlig signal. «Vi håper en en bedre brukeropplevelse kan tiltrekke seg flere brukere» sier Jon Harald Søby, som har jobbet med språkutfordringer på Wikipedia i 15 år.

  Bidrag til en positiv språkutvikling

  – De samiske språkene er avhengig av å brukes på flere arenaer. Det synliggjør det språklige mangfoldet og har en direkte positiv effekt for språkutvikling av de samiske språkene. Initiativ som dette er i kjernen på hva Sametinget har satt som mål i Sáme giellavahkko / Samisk språkuke.

  Mikkel Eskil Mikkelsen,
  rådsmedlem i Sametinget.
  Foto: Árvu, CC BY 2.0.

  Arbeidet gjøres med støtte fra Sametinget og NUUG, og det er både Wikipedia i nettleser og Wikipedia-appen som oversettes. Med på prosjektet er også forskningsgruppa for samisk språkteknologi ved UiT, Giellatekno, og Lemet Máhtte Eira Sara som tidligere har oversatt dataspillet Minecraft til nordsamisk, med flere.

  For å vurdere eventuelle nye begreper vil man støtte seg på Sámi giellagáldu, et faglig sakkyndig organ, som tilbyr språkhjelp og veiledning i spørsmål som gjelder bruken av de samiske språkene i norden. «Ved å jobbe fram gode oversettinger av de tekniske begrepene, så er vi med og styrker det tekniske ordforrådet på nordsamisk» avslutter Jon Harald Søby fra Wikimedia Norge.

  Prosjektet er en del av Wikimedia Norges markering av det internasjonale tiåret for urfolksspråk og forventes å være ferdig i andre kvartal 2023.  

  Portrettbilde av Jon Harald Søby
  Jon Harald Søby, prosjektleder for arbeidet med å oversette programvareteksten på Wikipedia til nordsamisk.

  Kategori: FNs tiår for urfolksspråk 2022-2032, Innlegg forside, Mangfold på Wikipedia, Nordsamisk Wikipedia, Nyheter, Sámegiel Wikipediai, Samisk kunnskap, Wikipedia
  Stikkord: , ,