Gå til hovedinnhold

  Samisk kunnskap – aktiviteter i 2017-2022

  Foto: Kimberli Mäkäräinen, CC-BY SA 4.0.

  Hva arbeidet Wikimedia Norge med på dette feltet?

  2022

  Prosjekt: Reinbeitekommisjonen av 1913 – digitalisering av bildesamling, Riksarkivet.
  Bildesamlingen etter Reinbeitekommisjonen av 1913 har i dette prosjektet blitt gjort tilgjengelig under fri lisens. Prosjektet ble fordelt på to prosjektperioder, august 2020–desember 2020 og august 2021-september 2022. Det første prosjektet ble finansiert av Kulturrådet, mens andre del ble finansiert av Stiftelsen Fritt Ord. Prosjektet er viktig for å tilgjengeliggjøre bilder så kunnskapen om denne kommisjonen kan bli bedre dokumentert på Wikipedia. Se bildesamlingen på Wikimedia Commons.

  2021

  • Prosjekt: Samiske stedsnavn 2. Sammen med Nasjonalbiblioteket og Giellatekno ved UiT Norges arktiske universitet har Wikimedia Norge bidratt til å få delt samiske stedsnavn på Wikimedia-prosjektene. Fra pressemeldingen sendt ut av Nasjonalbiblioteket 15. oktober 2020: «I det nye samarbeidsprosjektet vil Giellatekno produsere lister med alle former av samiske stadnamn, som deretter blir gjort tilgjengelege i Wikidata (Wikipedia) og i Nasjonalbibliotekets språkbank. Når desse listene blir implementerte, vil ein kunne søke på alle former av eit namn og få treff på riktig geografisk stad.» Prosjektet ble gjennomført i 2020-2021. Samiske stedsnavn på Wikipedia kan illustreres på kart i dette SPARQL-søketHer kan du også lese mer om arbeidet.
  • Arctic Knot, Wikimedia-språkkonferanse. Wikimedia Norge organiserte en språkkonferanse 24.–25. juni 2021. Det var en fortsettelse av konferanserekken Celtic Knot, som har blitt arrangert av Wikimedia UK og Wikimedia Irland tidligere. Den opprinnelige planen var å holde konferansen i Tromsø, men på grunn av COVID ble den digital. Konferansen hadde slagordet Envision the future of your language community. Det var 182 påmeldte til konferansen.

  2020

  • Prosjekt: Samisk bildesamling. I samarbeid med Norsk Folkemuseum lastet Wikimedia Norge opp bilder fra Norsk Folkemuseums samiske samling til Wikimedia Commons. Prosjektet ble støttet av UNESCO NorgeSe bildesamlingen.
  • Wikimedia Norge presenterte sitt samiske arbeid på Snøhetta sin rebranding workshop i Oslo januar 2020.


  2019

  • Prosjekt: Samisk bibliografi. I 2018-2019 samarbeidet Wikimedia Norge med Nasjonalbiblioteket om å få lastet opp den samiske bibliografien til WikidataSámi bibliografia/Samisk bibliografi er en nasjonalbibliografi med oversikt over samiske og samisk-relevante utgivelser: bøker, småtrykk, periodika, offentlige publikasjoner, lydbøker og artikler i bøker og tidsskrift. Den dekker alle fagområder og skjønnlitteratur og legger spesiell vekt på lokalhistorie og personhistorie.
  • Prosjekt: Samiske stedsnavn 1. Sammen med Kartverket og det samiske språksenteret Vardobaikí arbeidet Wikimedia Norge med å få delt samiske stedsnavn på Wikimedia-prosjektene. Prosjektet ble støttet av Fritt Ord og gjennomført i 2018-2019. En del av prosjektet var knyttet til Hålogalandsvegen.
  • Prosjekt: Undervisningspilot. Se også prosjektsiden for UiT Norges Arktiske universitet. Nordsamisk Wikipedia er 1 av over 320 språkversjoner av Wikipedia. Det er kunnskapshull i det samiske innholdet på Wikipedia generelt og på nordsamisk Wikipedia spesielt. Wikimedia Norge samarbeider med universitet og høgskoler for å gjøre redigering av Wikipedia til en del av undervisningen. Med støtte fra Sametinget laget Wikimedia Norge en pilot for et undervisningsopplegg som skulle tas i bruk av Sámi allaskuvla (Samisk høgskole) og UiT Norgga árktalaš universitehta (UiT Norges arktiske universitet). Målet var å legge til rette for at samisk kunnskap skal finnes på nett, ved å øke antall artikler og forbedre det samiske innholdet på Wikipedia. Prosjektet ble startet i 2019, men på grunn av Covid ble det ikke gjennomført i sin helhet.
  • Wikimedia Norge markerte FNs år for urfolksspråk 2019 med en rekke arrangementer og reiser og var anerkjent av UNESCO som en Civil Society Partner i markeringen av året. Det var blant annet et arrangement på Nasjonalbibliotek 10. oktober.
  • Partnerskap med Wikitongues i 2019. Målet med samarbeidet var å dokumentere og synliggjøre samiske språk og samisk kunnskap. En film som dokumenterer det nordsamiske språket, ble lagd under Riddu Riđđu-festivalen 2019, med teksting på nordsamisk og engelsk tilgjengelig. Filmen er delt på YouTube og hos Wikitongues og kan ses her. Vårsemesteret holdt Wikitongues undervisning hos vår samarbeidspartner Samisk høgskole i tema urfolk og bruk av sosiale medier.
  • Møte med kulturelle aktører fra Samisk arkiv, Riksarkivet, Norsk folkemuseum, NVE og Riksantikvaren for å danne en arbeidsgruppe for frigjøring av samisk materiale på nett. 16. januar 2019.
  • Deltakelse på Samisk språkkonferanse 2019 i Tromsø, i regi av Sametinget. 4.–5. februar 2019.
  • Internasjonal skrivekonkurranse for og om uralske minoritetsspråk. Februar 2019.
  • Wikimedia Norge holdt sammen med Wikimedia Finland en presentasjon på konferansen Celtic Knot 2019 om 2019 Year of Indigenous Languages: Sami languages
  • Under Wikimania 2019 var det en hel rekke presentasjoner knyttet til det samiske arbeidet, for eksempel denne om Nordsamisk Wikipedia og kvalitet. Også en av åpningstalene handlet om samiske språk og var initiert av oss, mer info kan leses på Wikimedia Foundation sin blogg og talen kan sees her.
  • I Wiki Loves Monuments 2019 hadde Wikimedia Norge en egen samisk kategori med egne premier.
  • Wikimedia Norge arrangerte en debatt om kunnskap på nett, som del av Forskningsdagene 2019.
  • I september ble det arrangert en Wikidataworkshop på Samisk hus i Oslo.
  • Samisk var tema for månedens språkkonkurranse på Wikipedia i oktober.


  2018


  2017

  Kategori: Samisk kunnskap