Gå til hovedinnhold

  Kvinner i rødt

  Bare 25 % av biografiene på bokmåls-Wikipedia er om kvinner. Det betyr at kvinner er grovt underrepresentert på landets mest besøkte kunnskapsressurs. Det internasjonale prosjektet Kvinner i rødt (Women in Red) har som mål å øke kvinneandelen på Wikipedia, og både studenter og frivillige er engasjert når dette er tema i månedens konkurranse i mars.

  Etter over 20 år med Wikipedia, og et samfunn som er stadig mer likestilt, skulle man kanskje tro at situasjonen var mer balansert. Likevel er altså bare en fjerdedel av biografiene på Wikipedia om kvinner. På bokmåls-Wikipedia ser vi at for hver artikkel som ble skrevet om en kvinne i perioden 2020-2022, ble det skrevet 1,6 artikler om menn. Selv om vi kanskje ikke vil nå full likestilling i antall biografier, håper vi at tiltak som Kvinner i rødt kan bidra til en bedre kjønnsfordeling for nye artikler. Navnet Kvinner i rødt stammer fra de røde lenkene på Wikipedia som peker til sider som ikke (ennå) finnes.

  Skjermbilde fra månedens konkurranse, november 2021.

  Konkurranse løfter kvinnene

  Innsatsen som gjøres hver dag på Wikipedia, er formidabel. Alle som bidrar, er frivillige, og de skriver om tema de er opptatt av. Til nå har dette i mindre grad vært biografiske artikler om kvinner. Når vi setter fokus på kvinnene som mangler, så ser vi likevel at miljøet trør til.

  Artikler om kvinner har vært tema på flere månedlige konkurranser, og det har gitt resultater. I rekordåret 2021 ble det på én måned opprettet hele 1588 nye artikler om kvinner! De fleste av deltakerne var erfarne bidragsytere som har gjort en stor innsats for å øke kvinneandelen. Kvinner i rødt motiverer mange til å gjøre noe for å rette opp kjønnsubalansen.

  Studenter skriver kvinner inn på Wikipedia

  Rekruttering av flere bidragsytere er viktig i arbeidet for økt kunnskapsmangfold. Flere kvinnelige bidragsytere vil sannsynligvis også gi flere biografier om kvinner. Studenter er en av målgruppene for dette arbeidet. For sjette gang er en gruppe med studenter fra Bibliotek-, arkiv- og informasjonsvitenskap på OsloMet med på årets Kvinner i rødt-kampanje. Nasjonalbiblioteket er med på dette prosjektet, og studentene skal lære Wikipedia-redigering og søkemetoder for å finne fram i Nasjonabibliotekets digitale arkiv. Med utgangspunkt i rødlenke-lister skriver de røde lenker blå i hele mars og april.

  Ditt bidrag betyr også noe

  Alle kan bidra på Wikipedia, og jo flere bidragsytere som er med, jo bedre vil Wikipedia kunne reflektere kunnskapen i samfunnet vi lever i. Ønsker du å komme i gang med Wikipedia-redigering, har vi flere tips:

  • Bli med på starthjelp, et digitalt treff hvor du får en god innføring i redigering, og hjelp til det du lurer på med Wikipedia. Dette skjer den første onsdagen i hver måned fra 19.00-20.00 og er åpent for alle.
  • Spør fadderen din! Du finner hen ved å klikke på brukernavnet ditt, og deretter velge Hjemmeside i øvre venstre hjørne. Har du ingen hjemmeside ennå, kan du aktivere den under Innstillinger.
  • Husk også å melde deg på månedens konkurranse!

  Kategori: Innlegg forside, Kjønnsubalanse, Kvinner i rødt, Mangfold på Wikipedia, Nyheter
  Stikkord: , ,