Gå til hovedinnhold

  Kvinner i rødt

  Både erfarne og nye bidragsytere var i sving i løpet av  årets Kvinner i rødt-kampanje. Vinneren av månedens konkurranse sørget for hele 184 av de over 600 nye kvinne-biografiene som ble skrevet i mars.

  Motiverte studenter

  Hele 14 studenter fra OsloMet fikk opplæring i Wikipedia i denne perioden. I tillegg til at de har skrevet 12 biografier håper vi de tar med seg erfaringen med Wikipedia og viktigheten av fri og tilgjengelig kunnskap videre.

  Studentene på årets kull var interessert i å forstå Wikipedia fra innsiden, både teknologisk og praktisk. Hvem bestemmer på Wikipedia? Når er en artikkel bra nok til å legges ut? Finnes det verktøy for å oversette artikler? Var noen av spørsmålene de stilte i forkant av prosjektet. Som studenter på bibliotek, arkiv- og informasjonsvitenskap har de gode forutsetninger for å gjøre jobben med å finne gode kilder. Med en god innføring fra Nasjonalbiblioteket ble de enda bedre rustet til oppgaven.

  Noen av årets studenter, sammen med erfarne wikipedianere på kurs hos Nasjonalbiblioteket.

  Å lære opp nye bidragsytere i arbeidsmetoden på Wikipedia er alltid en takknemlig oppgave. Det som først oppleves uoversiktlig, utvikler seg gjerne til å bli en stor respekt for styrken i samarbeidet på Wikipedia. Hvor stor betydning hver enkelt bidragsyter kan ha å si for kvaliteten på innholdet og mangfoldet på Wikipedia overrasker nok mange. Det kan også virke spesielt motiverende når man skriver om tema man er personlig interessert i og som det finnes lite informasjon om på nett. 

  God støtte fra wikipedianerne

  Noen studenter opplevde å få artiklene sine nominert til sletting på grunn av manglende relevans. Studentene fikk oppleve hvordan det var å få både kritikk og hjelp fra andre wikipedianere. Selv om det kanskje kan være både uvant og litt ubehagelig å møte denne type kritikk så har diskusjonene holdt en god tone, og så langt er ingen av artiklene slettet. Studentene rapporterer at de har fått god hjelp fra miljøet til å finne ut av hvordan de kan utbedre artiklene og oppmuntring videre i arbeidet. 

  Vi håper å se studentenes brukernavn dukke opp i framtidige redigerings-historikker, og at det gode engasjementet for et Wikipedia med stadig mer kunnskapsmangfold fortsetter å vokse for både eksisterende og nye bidragsytere. 

  Til sist, en honnør til bidragsyterne som var på topp 3 på månedens konkurranse i mars for deres store innsats for å synliggjøre kvinner på Wikipedia: 

  1. 90Sveped (184 artikler, 20 771 poeng)
  2. Ctande (154 artikler, 8838 poeng)
  3. Cavernia (243 artikler, 8564 poeng

  Takk for strålende bidrag!

  Takk også til studentene, Nasjonalbiblioteket, OsloMet og alle frivillige som er med på kunnskapsdugnaden.

  Kjenner du noen som har lyst til å lære å redigere? Husk Starthjelp den første onsdagen hver måned. Ønsker du å støtte arbeidet vårt? Bli medlem da vel! 

  Kategori: Innlegg forside, Kjønnsubalanse, Kvinner i rødt, Mangfold på Wikipedia, Nyheter