Gå til hovedinnhold

  Å skrive på Wikipedia var en øyeåpner!

  Maria Landmark skriver om nordnorsk scenekunst og ble wikipedianer etter et skrivekurs for kvinner høsten 2023. Fotograf: Tanja Skoglund.

  – Muligheten for synliggjøring av scenekunst i nord gjennom Wikipedia, har vært en skikkelig øyeåpner, sier Maria Landmark fra Alta.

  Siden oktober -23 har hun gjort 158 redigeringer og opprettet 51 sider på Wikipedia. Men det har ikke gått knirkefritt. Vi kommer tilbake til det.

  Viktig dokumentasjon

  Maria Landmark er selvstendig næringsdrivende, koreograf og lærer på Alta videregående skole. Hun jobber med ulike prosjekter for organisasjonen Davvi- Senter for Scenekunst, blant annet med å redigere eksisterende Wikipedia-artikler og å opprette nye. Det begynte med å gå på Wikimedia Norges skrivekurs for kvinner i Oslo i fjor. Oppdraget for Davvi er å skrive om scenekunst i Nord-Norge. Det dreier seg om enkeltpersoner, grupper eller kompanier.

  – Å skrive på Wikipedia har vært en øyeåpner rundt viktigheten med å dokumentere dette feltet. Vi må virkelig jobbe for å få scenekunst synlig, for å skape et rikere bilde av vår historie og vårt samfunn, sier Landmark.

  Liv Rønneberg og Maria Landmark på skrivekurs i september 2023. Foto: Anne Sande, CC BY-SA 4.0.

  Hun merker at det hun gjør, påvirker. Artikler på Wikipedia om scenekunst og -kunstnere gjør noe med miljøet. Å få virket sitt dokumentert gjennom en nøytral tredjepart gjør at arbeidet oppleves mer seriøst. Objektiviteten i artiklene gir denne typen informasjon status.

  – Det handler om å få dokumentert mer av det som skjer her, å få det inn i vår felles hukommelse, hindre at det forsvinner og blir glemt, forklarer Maria Landmark.

  Hun mener det er lite informasjon om temaet nordnorsk scenekunst, særlig for de som ikke er i miljøet. Maria Landmark opplever å kjempe for et lite, men viktig felt.

  Tøff start

  Maria Landmark opplevde det hun selv kaller et litt brutalt første møte med Wikipedia-miljøet. Artiklene hennes ble nominert for sletting, uten at hun fikk noe forvarsel.

  – Det var brutalt å få beskjed om at temaet du har skrevet om, ikke er viktig nok, eller at den du skriver om, ikke er noen viktig person. Samtidig var det en pekepinn på hva som skal til for å skrive en god artikkel, og jeg opplevde også at andre kom inn og støttet meg. Det var nok mest uvant at ting man skriver, blir så direkte kommentert.

  Tilbakemeldingene var saklige, språket var ikke ufint, men Maria Landmark ville gjerne fått vite hva som måtte endres, før artiklene hennes ble nominert til sletting. Når man først kommer inn som ny bidragsyter på Wikipedia, er måten man blir mottatt på viktig.

  Hva tenker du bør bli bedre?

  – Det kunne være en idé å starte dialogen med nybegynnere mer med gode råd og tips, enn å nominere artiklene deres for sletting. Veiledning gjør det mer motiverende å fortsette å skrive, sier Maria Landmark.

  Relevanskriterier

  Å skrive om nålevende personer kan gi både fordeler og ulemper. Det er lettere å finne kilder og dokumentasjon, men Wikipedias relevanskrav kan også gjøre det utfordrende. Det ble en del diskusjoner. Kriteriet om at en person bør være skrevet om i landsdekkende medier for å være leksikonverdig, opplever Landmark som en høna-og-egget-situasjon.

  – Jeg blei veldig oppmerksom på hva som skrives om i mediene, og hva som gis plass.

  Artikler opprettet av Maria Landmark

  Hun synes Wikipedia nettopp kan være med og løfte frem underrepresenterte grupper og kultur med nye artikler.  Argumentet om at det ikke har blitt skrevet nok om en person, kan snus til at nettopp det viser behovet for en artikkel på Wikipedia.

  – De store mediene gir det velkjente mye plass.  Når det gjelder underrepresenterte tema, etniske grupper og minoriteter, kan det være en annen mulighet: At Wikipedia ser slike temaer som spesielt viktige å løfte fram og dokumentere.


  Flere kvinner?

  Som kvinne tilhører hun en underrepresentert gruppe på Wikipedia. På skrivekurset ble hun oppmerksom på kjønnsubalansen, og det inspirerte henne til innsats. Hun mener at synliggjøring av kjønnsforskjellene er viktig, og tror at flere kvinner blir motivert til å skrive når de blir klar over denne ubalansen. Kvinner underkjenner ofte hvor mye de har kunnskap om. Og fortsatt er det mange som ikke vet at alle kan bidra på Wikipedia, uansett hvem man er og hvilken bakgrunn man har, tror Maria Landmark. 

  Hva bør gjøres for å få med flere kvinner?

  – Det er vanskelig, for det er jo litt «fritt vilt» på Wikipedia. Men de som allerede er der, bør ha en policy på å ta imot nybegynnere på en god måte, slik at ikke beskjeden «du er nominert til sletting» er det første som skjer. Dessuten tror jeg det er viktig å synliggjøre muligheten og understreke at det er en måte for kvinner å påvirke hvordan og hva som dokumenteres der. Det gir jo en slags kraft!

  Kategori: Innlegg forside, Nyheter, Styrket kvinneandel på Wikipedia