Gå til hovedinnhold

Administrasjonen

Dagleg leiar

Elisabeth Carrera

elisabeth@wikimedia.no / Tlf. +47 48 92 48 92

Elisabeth er cand.mag. innan humaniora og har høgskuleutdanning i kommunikasjon og kulturleiing. Ho har leiarerfaring frå utvida kultursektor og frivilligheita. Elisabeth har ansvaret for dagleg drift og overordna ansvar for samarbeidet med frivillige og institusjonar i Noreg og internasjonalt.

Frivilligheitsrådgjevar

Jon Harald Søby

jhsoby@wikimedia.no / Tlf. +47 97 76 75 10

Jon Harald har vore bidragsytar på diverse Wikimedia-prosjekt sidan 2005, hovudsakeleg på bokmålswikipedia og Wikidata. Tidlegare har han arbeidd som Fundraiser Production Coordinator, og seinare som Community Fellow, hos Wikimedia Foundation.

Prosjektleiar

Anne Brit Sande

anne@wikimedia.no / Tlf. +47 92 24 34 28

Anne er lærar og journalist med mange års erfaring som lærar i vidaregåande skule. Ho har også hatt vaksenopplæring, undervist innvandrarar og gjort frivillig humanitært arbeid. Anne har ansvar for prosjekta Styrkt kvinneandel på Wikipedia og Wiki inn i utdanning.

Huswikipedianar

Regine Frøystadvåg

brukarnavn Regine Frøystadvåg (WMNO)

Regine er kunsthistorikar, og sommaren 2024 er ho huswikipedianar hos Nasjonalmuseet og Wikimedia Noreg. Ho skal bidra til at det blir skrive 50 Wikipedia-biografiar om kvinner som har verk i Nasjonalmuseet sin samling.

Informasjonsmedarbeidar

Frå 1. mars 2024 er stillinga midlertidig ledig.