Gå til hovedinnhold

1,4 millioner til å motvirke kjønnsubalanse

På verdensbasis er under 15 % av bidragsyterne på Wikipedia kvinner. Prosjektmidler fra Barne-, ungdoms og familiedepartementet (Bufdir) muliggjør fase 2 av Styrket kvinneandel på Wikipedia!

Siden høsten 2023 har Wikimedia Norge jobbet med Styrket kvinneandel på Wikipedia, og nå kan arbeidet trappes opp. Fra andre kvartal 2024 og ut året 2026 bidrar Bufdir med til sammen 1 435 000 kroner. Vi skal øke antall kvinner som inngår i infrastrukturen av administratorer, faddere og skribenter på de norske Wikipedia-versjonene, slik at innholdet som produseres, får et mer balansert kjønnsperspektiv.

Vi planlegger opplæringstiltak og nettverksarbeid. Målgruppen er kvinner i samarbeidende organisasjoner, innen ABM og ved høyskoler/universitet, men selvsagt også erfarne wikipedianere som kan løfte frem andre. Vi konsentrerer oss om Oslo, Bergen og Trondheim, hvor vi tidligere har hatt enkeltstående arrangementer, men ingen systematisk oppfølging over en lengre prosjektperiode.

Prosjektleder er Anne Sande, som støtter seg på en referansegruppe og andre frivillige som gjør stor innsats for å styrke kunnskapsmangfoldet på Wikipedia.

Les om kjønnsubalanse på Wikipedia.

Kategori: Innlegg forside, Kjønnsubalanse, Nyheter, Styrket kvinneandel på Wikipedia